Archives

2018

Cover Page

Vol 21, No 2 (2018): Big Data Histories

In recent years, scholarly research in a range of fields, including media studies, has capitalised on the availability of ever-increasing numbers of data, generated by corporations, public administrations and other organizations. However, the collection, selection and analysis of so-called ‘big data’ is not a new phenomenon. This issue of TMG – Journal for Media History takes a media historical perspective on datafication, and on the analysis of data in different areas of cultural, social and economic life. It also contains articles that zoom in on antecedents of current practices of (big) data analysis in media studies specifically, and interviews with media scholars on the data and data practices they research, or the methodologies they develop for the purpose. The issue was edited by Karin van Es and Eef Masson.

Photo: John R. Southern, CC BY-SA

Cover Page

Vol 21, No 1 (2018): New Cinema History in the Low Countries and Beyond

Roughly since the start of this century, scholarly interest in the social history of moviegoing has coalesced into what is known as New Cinema History. What is the current state of affairs in this field in the Low Countries and beyond? The contributions in this special issue of TMG – Journal for Media History offer a range of theoretical and methodological angles grounded in concrete case studies, focused on but not limited to research in Belgium and the Netherlands. The issue was edited by Clara Pafort-Overduin and Thunnis van Oort.

2017

TMG

Vol 20, No 2 (2017): Spektakelcultuur in de Lage Landen

Dit nummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis benadert de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse spektakelcultuur vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en bevat bijdragen over variété, wetenschappelijk theater, hypnose-shows, kermisattracties en spektakeltechnologieën. Op deze manier willen de auteurs de disciplinaire schotten tussen onderzoek naar diverse vormen van spektakel neerhalen en op zoek gaan naar een geïntegreerde benadering van dit fenomeen.
Dit themanummer bevat bijdragen van Gert Jan Harkema, Evelien Jonckheere, Kati Röttger, Kaat Wils, Kurt Vanhoutte en Nele Wynants. Het werd op initiatief van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap ‘Spektakelcultuur’ (WOG, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen) samengesteld door Leen Engelen, Roel Vande Winkel en Lies Van de Vijver.
TMG

Vol 20, No 1 (2017): Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dit eerste nummer van 2017, een mengelnummer, bevat vier artikelen over uiteenlopende onderwerpen in de mediageschiedenis. Zo biedt Huub Wijfjes een kritische kijk op de beloftes van het digital humanities onderzoek en dan in het bijzonder de digitale geschiedenis. Vincent Kuitenbrouwer duikt in de geschiedenis van de berichtgeving over het toenmalige Nederlands-Indië in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Hij richt zich daarbij op de beroemde en invloedrijke journalist C.K. Elout. Roel Vande Winkel beschrijft hoe de Belgische filmdistributiesector hervormd werd door de Duitse filmpolitiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Berber Hagedoorn onderzoekt het geschiedenisprogramma Andere tijden nader. Dit TMG-nummer bevat daarnaast een portfolio over videogeschiedenis, samengesteld door Susan Aasman en Tom Slootweg.


2016

Cover Page

Vol 19, No 2 (2016): Typografie in mediahistorisch perspectief

Gutenbergs uitvinding van de boekdruk heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de moderne geschiedenis. Met de nieuwe-mediatechnologie lijkt een tweede typografische revolutie haar intrede te doen. Onze opvattingen over lezen, schrijven en publiceren veranderen radicaal. Nieuwe vormen van ‘informatie’, reflectie en onderzoek dienen zich aan.

Als onderdeel van hun eindexamenproject voor de afdeling Graphic Design (ArtEZ Arnhem) hebben Ekaterina Zaitseva en Kemal Eroğlu een experimentele online prototype voor dit themanummer van TMG ontwikkeld: typography.tmgonline.nl. Ze hebben ook zorg gedragen voor de typografische vormgeving van dit nummer.

De redactie bedankt Ewan Lentjes die als gastredacteur een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit nummer.
Cover Page

Vol 19, No 1 (2016): De Eerste Wereldoorlog als media event: Nederland en België

De Eerste Wereldoorlog was een media-evenement van formaat. Dit themanummer brengt in kaart hoe het medialandschap er tijdens de oorlog uitzag, hoe het veranderde, en hoe die veranderingen doorwerkten in de naoorlogse periode. Hierbij wordt een vergelijkend perspectief gehanteerd tussen het in de oorlog betrokken België en het neutrale buurland Nederland.

2015

Cover Page

Vol 18, No 1 (2015): Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dit nummer bestrijkt een veelheid aan onderwerpen. De persgeschiedenis in drie artikelen: over de opkomst van de ‘nieuwsagent in de zeventiende eeuw, over hoe boekbesprekingen op de radio in het Interbellum zich verhielden tot hun papieren equivalenten in de dagbladkritiek en over de opkomst van gratis kranten in Nederland aan het begin van het millennium. De filmgeschiedenis in het artikel over de rol van de Vlaamse filmproducent Jean Van Raemdonck.  De digitale media komen aan bod in de artikelen over de veranderende werking van liveness in hedendaagse mediapraktijken aan de hand van de stemfie, en over de adoptie van computers in Nederlandse musea.


2014

Cover Page

Vol 17, No 1 (2014): The making of media

Het eerste deel van dit jubileumnummer is een themakatern over maakprocessen, meer bepaald over de manier waarop media zélf het maken van media aan de orde stellen of in beeld brengen. In de huidige mediacultuur is bijzonder veel belangstelling voor de manier waarop media – hedendaags en historisch, digitaal en analoog – tot stand komen of gekomen zijn.

Het tweede deel van dit nummer blikt terug op de ontwikkelingen in de mediageschiedschrijving, met een dossier waarin artikelen uit 1993/94 zijn opgenomen. Dit naar aanleiding van een symposium in verband met het 25 jarig bestaan van de Stichting Mediageschiedenis.


2013

Cover Page

Vol 16, No 2 (2013): mengnummer

Het gedrukte, het gefilmde, het gesproken en besproken woord komen aan bod via de rol van media in de achttiende en in de twintigste eeuw.  De Patriottentijd, de bioscoopwereld in de eerste decennia van de vorige eeuw,  het fenomeen van de Zendtijd voor Politieke Partijen (de ZPP) en de Nederlandse verslaggeving over Macedonië (in de  Joegoslavische oorlog) zijn de onderwerpen in dit nummer van TMG. Uit alle artikelen blijkt weer de  wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van media en politiek en van strijd en concurrentie, in alle  vormen en gradaties.


2011

Cover Page

Vol 14, No 2 (2011): Digitale archieven

Het digitale archief is, anders dan het papieren of analoge, op te vatten als een netwerk. Alle archieven gaan verbindingen aan met elkaar, wat zowel beheerders als gebruikers veel mogelijkheden biedt, maar ook voor opgaven stelt. Onderzoekers in het digitale krantenarchief die niet meer de fysieke krant onder ogen of in handen krijgen, moeten zich realiseren dat zij daardoor ook met nieuwe bronnen te maken krijgen, omdat door het digitaliseringsproces nieuwe bronnen ontstaan. Over de gevolgen van het digitaliseren op grote schaal, de kosten en baten daarvan, onder meer voor het onderwijs, is het laatste woord nog niet gesproken. Foto’s digitaliseren betekent ook beschrijven wat erop te zien is. Ook de digitale televisiebeelden moeten voorzien worden van beschrijvingen; door het publiek beelden te laten taggen, wordt duidelijk welke betekenis kijkers toekennen aan televisiefragmenten.
2007

Cover Page

Vol 10, No 2 (2007): Schandalen en media

Een schandaal kan voor een politicus, een politieke partij, een minister of wethouder in korte tijd desatreuze gevolgen hebben. Media zijn in dit proces vrijwel altijd doorslaggevende actoren. In dit themanummer staat de connectie tussen politieke schandalen en media centraal.

2006

Cover Page

Vol 9, No 2 (2006): Cinema in context

Themanummer over de ontwikkelingen van filmstudies in het licht van digitalisering.
Cover Page

Vol 9, No 1 (2006): Mengnummer

Diverse thema's worden in de artikelen behandeld. De conversieperiode van stille film naar geluidsfilm, hoe filmmaker Rudi Hornecker de Tweede Wereldoorlog doorkwam, het persbeleid van de KNVB tijdens het WK van 1974 en 'the unseen in post-Romanian television'.

2005

Cover Page

Vol 8, No 2 (2005): Vijftig jaar tv-journaal

Een themanummer waarin het Journaal vanuit verschillende hoeken belicht wordt: zijn positie in een veranderedn medialandschap, de manier waarop er tegenaan gekeken is door de samenleving en door de eigen staf. Ook gaat het over de transformaties in keuze en benadering van onderwerpen en in vormgeving. De ontwikkelingen van het Journaal worden in perspectief geplaatst van ontwikkelingen van nieuwsprogramma's in het buitenland.

1 - 25 of 34 Items     1 2 > >> 


ISSN: 2213-7653